fbpx

El nostre posicionament sobre fiscalitat

A pocs dies de començar la campanya electoral del 28-M, aquesta tarda el nostre candidat a l’alcaldia, Àlex Sastre, acompanyat del regidor i també candidat de la nostra llista, Josep Maria Noguera, ha presentat als mitjans de comunicació les propostes fiscals que defensem des de Junts per Granollers. Aquest és el nostre posicionament, reflectit amb un comunicat.

Àlex Sastre en un moment de la compareixença, en companyia de Josep Maria Noguera

– Aquest mes d’abril, l’Institut d’Estudis Econòmics, vinculat a la CEOE, publicava un estudi titulat “La competitivitat fiscal dels ens locals i de les comunitats autònomes”. En aquest estudi Granollers apareix com un dels 10 municipis de tot l’Estat espanyol amb més pressió fiscal.

– Entre d’altres, som el 10è municipi amb major pressió d’IBI (146,5% de la mitjana) i el 29è amb un major increment d’aquest impost entre el 2019 i 2022, amb un 1,4% de pujada.

– També ens situem en la 4a posició de major increment del coeficient de situació de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) entre 2019 i 2022.

 – Granollers apareix com un municipi no competitiu a nivell fiscal per atraure inversions i población.

– Un Ajuntament amb un romanent de tresoreria que en els darrers anys s’ha situat en 6-8 milions és difícil de concebir que sigui un dels que situa en una franja més alta de pressió fiscal. Les dades de tancament pressupostari ens indiquen que tenim marge per reduir la pressió fiscal.

– Des de Junts per Granollers, proposem diferents mesures per ser més competitius fiscalment:

  • Revisió de la ponència de valors catastrals, que a Granollers data del 1998 (amb revisions parcials de 2005 i 2007) per tenir una fotografia real i poder modular a la baixa el tipus impositiu de l’IBI en base a la realitat.
  • Incrementarem la bonificació de l’Impost de Bens Immobles (IBI) d’aquells immobles que es destinin a lloguer a un preu per sota del valor de mercat.
  • Rebaixarem el coeficient de l’índex de situació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
  • Bonificarem l’IAE durant 5 anys en aquelles activitats que s’instal·lin al municipi, a les que crein ocupació neta anual i per instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Actualitzarem el cens del parc de vehicles per poder aplicar automàticament les bonificacions de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica als vehicles menys contaminants.
  • Bonificarem l’impost sobre l’increment de valors de terrenys urbans (plusvàlua) en les transmissions de negocis amb clar arrelament al municipi i que es transmetin per a la continuació de la mateixa activitat.
  • Incrementarem la bonificació de l’impost de la plusvàlua en aquelles transmissions per herència entre parentiu de grau I de la vivenda habitual.

COMPARTEIX!