fbpx

Menys impostos, més competitius

Article publicat al diari El 9 Nou, divendres 5 de maig de 2023.


Aquesta setmana vèiem en diferents mitjans d’abast nacional el nom de Granollers.
Hi apareixia per un motiu de dubtós prestigi: l’Instituto de Estudios Económicos,
vinculat a la patronal CEOE, feia constar Granollers com un dels 10 municipis de
l’estat espanyol amb major pressió fiscal. I era especialment rellevant en el marc del
títol de l’estudi: “La competitivitat fiscal dels ens locals”. És a dir, es posa de
manifest que Granollers no és competitiva en l’àmbit dels impostos, i per tant ho té
més complicat per atraure inversions interessants per la ciutat. És una trava
autoimposada.


Des de Junts per Granollers tenim clar -i ho hem repetit en diferents ocasions- que
aquesta ciutat ha de fer un esforç per abaixar els impostos a la ciutadania i fins i tot
a les empreses. Som perfectament conscients, especialment aquells partits
preparats per governar Granollers, que aquests impostos són necessaris per poder
prestar uns serveis públics de qualitat, i no caurem en la demagògia ni en les
rebaixes a les que sovint estem acostumats en període pre-electoral. Però costa de
fer entendre a un ciutadà com pot ser que Granollers tingui cada any un important
romanent de tresoreria al liquidar el pressupost i que alhora aparegui al top ten de la
fiscalitat a escala estatal.


El proper mandat haurem de mirar-nos l’impost de béns immobles (IBI) amb
especial cura: actualitzant les bases per alhora poder rebaixar els tipus i que
signifiqui un estalvi anual per les famílies. I incrementar la bonificació per tots
aquells propietaris que posin habitatges a lloguer per sota de preu de mercat: uns
impostos intel·ligents també són incentiu per fer que les coses passin.


Com també ho són per generar inversió i creació de llocs de treball. La feina de les
administracions ha de ser facilitar i no posar impediments. Bonificar l’impost
d’activitats econòmiques (IAE) per aquelles empreses que s’instal·lin a Granollers o
per aquelles que generin ocupació anual neta ha de ser un incentiu per la generació
d’ocupació a la ciutat. O bonificar la plusvàlua de les transmissions de negocis amb
arrelament a la ciutat per donar continuïtat a les activitats.


I és que encara que sembli difícil, les coses que sempre s’han fet així es poden fer
d’una altra manera. Tot és qüestió de creure-s’ho i remar per fer-ho possible.


Àlex Sastre. Candidat a l’alcaldia i portaveu de Junts per Granollers

Josep Maria Noguera. Candidat i regidor de Junts per Granollers.

COMPARTEIX!