fbpx

Junts per Granollers defensa una ciutat que generi ocupació de qualitat

El candidat a l’alcaldia de Junts per Granollers, Àlex Sastre, acompanyat del també regidor i candidat Josep Maria Noguera, ha presentat aquesta tarda les propostes programàtiques de la formació sobre activitat econòmica i fiscal als mitjans de comunicació, en un acte que s’ha fet davant de l’Oficina d’Atenció al Ciutadania (OAC). Junts per Granollers centra les seves propostes en la creació d’ocupació de qualitat a la ciutat i en una fiscalitat justa i equilibrada per potenciar la sostenibilitat.

Àlex Sastre ha comparegut avui en companyia de Josep Maria Noguera, el nostre expert en la matèria

La millor política social és la de crear ocupació de qualitat. Per aquest motiu, entre d’altres accions, apostem per atraure inversions i empreses d’alt valor afegit que creïn llocs de treball de qualitat. L’activitat econòmica, especialment la petita i mitjana empresa, són essencials per generar llocs de treball de qualitat i mantenir uns recursos municipals que ens facin una ciutat capdavantera. Creiem que la tasca de l’Ajuntament és potenciar la implantació d’aquesta activitat amb les eines que té a l’abast.

PROPOSEM:

 – Activarem les APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) que no estiguin desenvolupades i impulsar-les.

– Foment a la innovació i emprenedoria: mitjançant programes de formació i capacitació per a persones interessades a emprendre, programes d’incubació i acceleració de negocis, entre d’altres.

– Dissenyarem el pla “Granollers Accelera” d’impuls a les empreses per fomentar el creixement i la creativitat i innovació i la transformació digital.

– Ajudarem les petites i mitjanes empreses per les contractacions de persones majors de 40 anys i/o en situació d’atur de llarga durada i joves fins a 35 anys, bonificant la cotització de la Seguretat Social durant els 6 primers mesos.

 – Estimularem l’establiment d’activitats de valor afegit als sectors estratègics per potenciar, especialment, la connexió dels vallesos.

– Simplificarem i farem més àgils els tràmits de les petites i mitjanes empreses amb una finestra única, especialment en els processos d’inici de l’activitat econòmica, i el seu propi desenvolupament.

– Promourem taules debat de fiscalitat, economia, àmbit laboral i transformació digital. Son qüestions cabdals, per exercir un lideratge de ciutat i de capital de comarca, en un àmbit important com l’ econòmic i social.

– Crearem la regidoria de comerç, turisme i promoció de ciutat.

L’acte de presentació als mitjans de comunicació s’ha fet davant de la seu de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania

D’altra banda, hi ha impediments que fan que Granollers no sigui una ciutat atractiva a l’hora de captar inversions i atraure nous negocis. Per aquesta raó cal implantar una fiscalitat més justa i equilibrada i potenciar la fiscalitat verda. Com es recordarà, aquest mes d’abril l’Institut d’Estudis Econòmics, vinculat a la CEOE, publicava un estudi titulat ‘La competitivitat fiscal dels ens locals i de les comunitats autònomes’. En aquest estudi Granollers apareix com un dels 10 municipis de tot l’estat espanyol amb més pressió fiscal i figura, per tant, com un municipi no competitiu quan l’ajuntament ha disposat d’un romanent de tresoreria que en els darrers anys s’ha situat en 6-8 milions. És difícil d’entendre que Granollers sigui una de les ciutats en una franja més alta de pressió fiscal quan hi havia marge de maniobra.

PROPOSEM:

– Farem un revisió amb profunditat de les ordenances fiscals, per adaptar-les a les circumstàncies en un context de pujada de preus, adaptant un criteri raonable de baixada impositiva tant en els impostos com les taxes públiques, per serveis prestats.

– Mes agilitat administrativa en qüestions de gestió, contenciosos i gestió d’ajornaments.

– Promourem una nova ponència de valors cadastrals dels immobles urbans, actualitzant situació de deteriorament i antiguitat dels immobles, i adaptant el tipus impositiu a la baixa de l’ IBI.

– Rebaixarem el coeficient de l’índex de situació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

– Bonificarem l’impost sobre l’increment de valors de terrenys urbans (plusvàlua) en les transmissions de negocis amb clar arrelament al municipi i que es transmetin per a la continuació de la mateixa activitat.

– Així com també millora en les bonificacions de la taxa d’ escombraries  en la utilització de les deixalleries i bonificació de pagament per “generació de residus”.

– En l`àmbit de l’ IBI, bonificarem aquells habitatges i empreses que hagin endegat una millora en la seva eficiència energètica.

COMPARTEIX!