fbpx

Signatura del conveni amb els col·legi oficials, foment eficiència energètica parc edificat

(Convocats: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes i Enginyers Barcelona; Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya)