fbpx

Granollers acorda un paquet de mesures econòmiques per contrarestar els efectes del coronavirus

Entre les actuacions figura l’ajornament dels terminis de pagament dels principals impostos i taxes municipals

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Granollers ha acordat les mesures econòmiques per minvar els efectes del coronavirus. L’equip de govern, escoltats els grups muncipals, ha preparat un paquet de mesures encaminades a minvar els efectes sobre l’economia local causades per l’emergència sanitària del COVID-19. Aquestes mesures s’ha presentat a la sessió extraordinària de la Junta de Portaveus, celebrada ahir dimecres per videoconferència. 

Les decisions preses són les següents:

S’ajornen els terminis de pagament dels principals impostos i taxes municipals previstos en el calendari fiscal, començant per l’impost de circulació i els guals, el pagament dels quals havia començat aquesta mateixa setmana per als rebuts no domiciliats. 

Així, cronològicament, els canvis són els següents:

Pagament del rebuts domiciliats

Vehicles i guals. Data actual: 15 d’abril. 

Nova data: 15 d’octubre

 • Béns Immobles Urbans
 • Clavegueram
 •  Escombraries domiciliàries. Dates actuals: 15 de maig, 15 de juliol i 15 octubre. Noves dates: 1 de juliol, 1 de setembre, 15 octubre.
 •  Residus comercials
 •  Ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat             
 • Reserva d’espai a la via pública per establiments de característiques especials
 • Taules i cadires

Parades del mercat setmanal. 13 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 desembre

 •  Activitats econòmiques
 • Cementiri 15 d’octubre                       15 d’octubre
 • Béns Immobles rústics

Període de pagament rebuts no domiciliats

Vehicles i guals. Període actual: del 13 de març al 13 de maig.

   Nou període:  

   Del 15 de setembre al 16 de novembre 

 •  Béns Immobles Urbans
 •  Clavegueram
 •  Escombraries domiciliàries
 •  Residus comercials   (Període actual: del 5 de maig al 6 de juliol. Nou període: de l’1 de juny al 3 d’agost)
 •  Ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat.        
 • Reserva d’espai a la via pública per a establiments de característiques especials
 • Taules i cadires

Parades del mercat setmanal. Període actual: del 13 de març al 13 de maig.

   Nou període: De l’1 de juny al 3 d’agost

 •  Activitats econòmiques
 •  Cementiri                                                                               
 •  Béns Immobles rústics

Mentre duri l’estat d’alarma:

Es reduirà la quota de la part proporcional de la recollida de residus comercial (inclou comerços, restauració, autònoms i empreses) afectades per la impossibilitat d’obrir al públic.

Es reduirà la taxa de taules i cadires i la taxa de parades per mercat setmanal pels dies en què no s’ha pogut exercir l’activitat.

Se suspèn l’estacionament de la zona blava i de l’àrea verda.

Altres mesures:

Es facilitaran els ajornaments o fraccionaments amb plans individuals per cada ciutadà o empresa, en funció de la situació concreta. 

Es podrà ajornar o fraccionar el pagament dels tributs de cobrament periòdic, prèvia sol·licitud i sense interessos, quan el pagament es faci dins de l’exercici 2020.

L’Ajuntament de Granollers no cobrarà les quotes equivalents als serveis municipals no prestats per l’aturada de l’activitat com les escoles bressol municipals o l’Escola Municipal de Música i Conservatori. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Granollers continuarà complint els terminis de pagament contrets amb els seus proveïdors.

COMPARTEIX!