fbpx

Junts per Granollers aposta per un model de gestió de l’aigua eficient, equilibrat i socialment just

El Ple municipal de juliol aprova inicialment, amb la nostra abstenció, la memòria per a la implantació del servei municipal d’abastament d’aigua potable

Segona sessió del Consistori, de les sis que previsiblement hauran de tractar el tema i prendre decisions, en què s’ha abordat el futur model de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable a Granollers davant l’evidència que el proper mes d’octubre conclou la concessió de 50 anys atorgada a l’empresa Sorea. El regidor responsable de l’àrea, Juanma Segovia, ha fet la presentació d’aquest punt, el catorzè d’un ordre del dia integrat per setze, més les mocions. Un cop enllestida la memòria encarregada a la Comissió Tècnica creada fa uns mesos, Segovia ha recalcat que l’estudi parla ‘d’una gestió integral del cicle de l’aigua’ però que recomana ‘una gestió separada per a cada un dels serveis’, per concloure, al final del treball, ‘que cal mantenir la gestió indirecta del servei’, ateses entre altres condicionants la quantia de les inversions que toca fer, més de 22 milions d’euros, per renovar 75 quilòmetres de canonades d’una xarxa de 185, i diversos dipòsits i comptadors que han quedat obsolets amb el pas del temps.

La regidora Amanda Ramos durant la seva intervenció

La regidora Amanda Ramos, que ha participat en representació nostra en les reunions de la comissió, ha defensat la posició de Junts per Granollers recordant davant del debat que s’ha generat al voltant d’aquest tema ‘que l’aigua ja és un bé de titularitat pública i que ho seguirà sent’ i que per tant, aquesta memòria no discuteix la titularitat d’aquest bé. Per tant, ha continuat, ‘el que estudia aquesta memòria és quina és la millor forma de gestió d’aquest servei, ja sigui per gestió directa o indirecta. És a dir, gestió directa des de l’Ajuntament o externalitzada’. Ramos, que ha dit que 50 anys de concessió són molt anys i que en el decurs d’aquest temps hi ha hagut de tot, ha assenyalat que ‘el grup municipal Junts és crític amb la gestió que han fet els ajuntaments amb aquesta concessió, amb un baix control i seguiment de la concessió i que això ha provocat mancances’, com ho demostra els talls en el subministrament per avaries i les inversions que toca fer a partir d’ara i ‘és evident que si s’hagués fet el seguiment i el manteniment adequat quan tocava avui no parlaríem d’aquestes xifres’.  Des de Junts per Granollers, ha seguit, ‘demanem a l’equip de govern que prengui nota dels errors que s’han comès amb la concessió i que se’ls tingui en compte: més control, més seguiment i més fiscalització de l’execució dels contractes. Ho vam demanar amb la neteja i creiem que l’exigència és la via per mantenir l’excel·lència en la prestació dels serveis públics’. La nostra regidora ha reafirmat que el nostre grup considera poc encertat posicionar-se a favor de la municipalització o en contra, simplement per qüestions ideològiques o dogmàtiques i ha insistit que ‘la decisió sobre quina ha de ser la forma de gestió d’aquest servei ha de ser escollida sota criteris tècnics’. És el que fa aquesta memòria, ha precisat, que conclou: ‘el model més sostenible en la seva globalitat és la gestió indirecta a través de contracte de concessió de serveis’. Dit això, Ramos ha fet algunes observacions. La primera, sobre la durada de la hipotética concessió: ‘Davant l’espai temporal d’anàlisi de 25 anys que fixa l’estudi, des Junts creiem que s’ha de buscar alternatives per tal de fer compatible una temporalitat més curta amb la capacitat amortitzadora de les inversions necessàries’. La segona, sobre el finançament de les inversions: ‘Apostem per una forma de gestió que no comprometi la capacitat financera de l’Ajuntament pels propers quatre anys i sense haver de renunciar a altres inversions necessàries. I la tercera, sobre aspectes socials d’aquest servei: ‘Si es decideix com ens aconsella la memòria apostar per la gestió indirecta caldrà afegir clàusules socials a la licitació, perquè no hi pugui haver manca de subministrament per motius econòmics o socials, ja que l’aigua és un element indispensable per a la vida i per a la societat, així com un dret bàsic i essencial’. Amanda Ramos ha tancat la intervenció avançant la nostra abstenció.

En les intervencions dels altres grups, Mònica Ribell, de Primàries, ha anunciat el vot contrari per entendre, bàsicament, que ‘hi ha hagut poca representació ciutadana en la comissió d’estudi’. Jorge Pavón, de Ciutadans, ha posicionat el vot favorable del seu grup ‘perquè no creiem que l’administració hagi d’assumir riscos’ i Núria Maynou, d’ERC, ha insistit que ‘una decisió tan important com aquesta requereix un debat ben obert i que en canvi ens hem limitat i prou a crear una comissió d’estudi’. El portaveu del PSC, Jordi Terrades, ha parlat ‘d’acostar-se a aquest debat sense apriorismes ideològics’ i ha esgrimit els resultats d’una enquesta encarregada per l’Ajuntament que assenyala que ‘el 66% dels ciutadans de Granollers están satisfets amb el servei actual’. Ha indicat que de control i seguiment de la concessió se n’ha fet però ha reconegut que ‘en el proper plec de condicions s’hauran d’introduir modificacions’.

El portaveu del grup municipal Junts per Granollers, Àlex Sastre

ÀLEX SASTRE: ‘És d’agraïr que estiguem parlant per primera vegada d’una direcció col.legiada al capdavant d’un pla estratègic’

De tots els altres punts de l’ordre del dia, ha destacat també el quart, dedicat a l’aprovació del document d’orientació del ‘Tercer Pla estratègic Granollers 2030’. La regidora Alba Barnusell ha fet l’exposició assenyalant que es tracta d’un pla lligat a les agendes internacionals de desenvolupoament sostenible, coherent i supramunicipal, que tindrà un lideratge compartit i distribuït, amb quatre reptes: 1) transició ecològica i emergencia climática; 2) Treballar per la prosperitat econòmica i social; 3) Promoure igualtat d’oportunitats i 4) Com fer-ho: enfortint la societat.

El nostre portaveu, Àlex Sastre, ha intervingut per afirmar ‘que totes les formacions polítiques tenim integrades aquestes propostes’ i ha destacat que ‘estem parlant per primera vegada d’una direcció col.legiada i això és d’agraïr perquè el fet que sigui així farà el pla estratègic més ric, amb un Consell de Ciutat que jugarà un paper, i mirant la ciutat amb una visió llarga. Noves metodologies, en definitiva, i més participació dels ciutadans’.

Aquest punt i el cinquè, relatiu al nomenament de les tres persones comissàries de la direcció col.legiada del Pla estratègic, s’han votat conjuntament i tots dos s’han aprovat per unanimitat, cosa que l’alcalde Josep Mayoral ha destacat al final de les intervencions i ha agraït.

La junta de portaveus prèvia a la sessió plenària ha rebutjat les dues mocions que s’han presentat: la primera a càrrec d’ERC a partir d’una proposta de la CUP sobre retre homenatge a la memòria d’Enric Valor i Vives, rebutjada pel PSC i C’s i, la segona, sobre la commemoració de l’arribada de l’enllumenat elèctric a Granollers, fa 125 anys, presentada per Primàries, rebutjada amb els vots contraris del PSC.

Després de 3 hores i 3 minuts justos de sessió, ha conclós aquest Ple ordinari de juliol, amb un recordatori de l’alcalde a no abaixar la guàrdia davant la pandèmia ja que podem tenir un mes d’agost complicat i amb el desig de bones vacances i bona Festa Major a tothom.

COMPARTEIX!