fbpx

Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi de la COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual context. Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat.

Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar a l’altura des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem d’insistir a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, les institucions, estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID19. La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials.

Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial de les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris pugui desenvolupar la seva tasca amb garanties. És el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables. I que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació. Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, calen recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible cap a les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi. Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per tal que els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país puguin tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat com més aviat millor.

No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial. Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i, els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions.

En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat insttucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi. Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem:

 • poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions

 • així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària

 • anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local

 • garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020

• i poder-les ampliar a les noves necessitats que generarà la crisi

• contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui

 • redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027

És a dir, cal que la normativa que afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19. De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem afrontat en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: Aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.

Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir un especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i a les famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals. Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials en aquests moments difícils, I especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per resoldre aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança.

Ens en sortirem!

COMPARTEIX!