fbpx

Moció per la millora de la seguretat a Granollers

El grup municipal de Junts per Granollers ha presentat a l’Ajuntament una moció ‘per la millora de la seguretat’ a la nostra ciutat que es debatrà en el Ple ordinari de febrer de dimarts vinent, text de la qual podeu llegir íntegrament aquí.

A Granollers, l’any 2019 s’hi van produir 811 furts i 134 robatoris amb violència i intimidació segons dades del Ministeri de l’Interior. L’any 2020 la xifra va disminuir a causa de les diferents restriccions que es van adoptar per frenar els contagis per la pandèmia de la Covid-19. Així, el 2020 es van produir un total 528 furts i 82 robatoris amb violència i intimidació.

El Ministeri de l’Interior ja ha fet públiques les dades sobre criminalitat del primer, segon i tercer trimestre del 2021. Així doncs, des del mes de gener al mes de setembre, els furts ja es situaven en 450 i els robatoris amb violència i intimidació en 86. Cal tenir en compte que durant el 2021 també es van imposar restriccions, sobretot de mobilitat, a causa del Covid-19.

La tendència que s’observa en aquestes dades que facilita el Ministeri de l’Interior ens indica que la criminalitat va en augment. Aquestes són dades que preocupen i que també ajuden a entendre la percepció d’inseguretat que manifesten comerciants i ciutadans de la nostra ciutat. Si ens comparem amb ciutats catalanes que tenen un nombre similar d’habitants als de Granollers, podem veure com el nostre municipi no és dels que encapçala el rànquing. Però l’Ajuntament de Granollers i els seus regidors i regidores, com a servidors públics i ciutadans de Granollers, hem d’exigir l’excel·lència en la prestació de serveis. I, per tant, no ens podem conformar amb què la nostra ciutat no sigui una de les que encapçala el rànquing i hem de treballar tot el possible per reduir aquestes xifres. És per això que cal dotar als prestadors d’aquest servei de les màximes i millors eines possibles per fer-lo d’una forma excel·lent. En aquest cas, aquestes persones són els cossos de la Policia Local de Granollers i el de Mossos d’Esquadra.

Aquesta dotació d’eines s’ha de traslladar a la realitat, per exemple, amb dispositius estàtics de vigilància i control a les zones de Granollers amb més inseguretat, amb més il·luminació als punts foscos i amb poca llum de la ciutat. Amb especial atenció als barris, amb un major control de les pilones d’accés a la zona peatonal de la ciutat, amb una xarxa que permeti el contacte i una circulació fluïda de la informació entre els comerciants de la ciutat i els cossos de seguretat, o amb una major i millor coordinació i comunicació entre ambdós cossos, etc.

L’actuació policial és imprescindible però, alhora, insuficient per revertir la situació. Per tant, de la mateixa manera que cal proporcionar-los eines físiques i tangibles perquè puguin desenvolupar millor la seva feina, cal donar-los eines jurídiques que siguin dissuasives pels delinqüents. Actualment, les penes previstes pels furts no són suficients per dissuadir als criminals de seguir cometent delictes. Malgrat que el Codi Penal ja preveu l’enduriment de les penes en els supòsits de la reincidència i multireincidència en aquest tipus de delictes, aquests són insuficients atès que els cossos de seguretat i els mateixos comerciants constaten que una gran part dels delinqüents que cometen furts són reincidents o multireincidents.

Per tot el que ha estat exposat anteriorment, el grup municipal Junts per Granollers proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Instar al Govern d’Espanya a endurir els agreujants per reincidència i multireincidència, especialment en la comissió de delictes de furt.

Segon.- Demanar al Govern de la ciutat que estudiï quines són les mesures necessàries per millorar la seguretat dels comerciants i ciutadans de Granollers i les apliqui un cop identificades.

Tercer.- Traslladar el suport i la gratitud del consistori al cos de Policia Local de Granollers i al de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per la tasca que desenvolupen cada dia per garantir la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, així com la de les persones que hi transiten.

Quart.- Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Conselleria de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris catalans al Congreso de los Diputados, al Govern de la ciutat de Granollers, al cos de la Policia Local de Granollers i al de Mossos d’Esquadra, a les associacions de comerciants de Granollers i a les associacions de veïns de Granollers

COMPARTEIX!