fbpx

Moció per sol.licitar a l’Estat la rebaixa de l’IVA cultural de forma temporal

Aquest és el text de la moció que Junts per Granollers ha presentat amb data 15 de maig de 2020 instant l’Ajuntament de Granollers a sol.licitar a l’Estat una rebaixa de forma temporal de l’import del valor afegit (IVA) sobre l’àmbit cultural.

Atesa la greu situació sanitària i social causada per la COVID-19 al conjunt del planeta, però que ha afectat amb gran contundència l’Estat espanyol i Catalunya, i donat que el sector de la cultura fa temps que està en crisi i que les greus conseqüències de la pandèmia causada per la COVID-19 han estat un factor més per aprofundir aquesta crisi, necessiten adoptar-se un seguit de mesures per pal·liar les nefastes conseqüències per a l’àmbit cultural, entenent la cultura en un sentit ampli i en majúscula, que inclou les arts escèniques i plàstiques, el patrimoni cultural, la cultura folklòrica i tradicional entre d’altres manifestacions culturals.


Per això, sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament de Granollers aprovi els següents


ACORDS:

Primer.- Sol·licitar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya que impulsi un gran Pacte per la Cultura en el sector cultural on es declari la cultura com a bé de primera necessitat.


Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que aprovi una rebaixa de l’IVA cultural temporalment, amb l’objectiu de rellançar el sector cultural.


Tercer.- Donar suport al sector cultural des de l’Ajuntament, en la forma i en la mesura que sigui possible i que es pugui mantenir un contacte continuat amb el sector per conèixer-ne la situació arran de la crisi de la COVID-19.


Quart.- Instar l’Ajuntament a buscar fórmules que possibilitin la continuació de les activitats culturals previstes.


Cinquè.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Cultura de l’Estat espanyol a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

COMPARTEIX!