fbpx

Pressupost per a una situació d’excepció

Als regidors del grup municipal Junts per Granollers ens preocupa profundament no només la situació sanitària derivada del coronavirus, immersos com estem en la segona onada, sinó que també ens preocupen les conseqüències econòmiques que se’n deriven. I encara que hi hagi hagut un descens dels contagis els darrers dies, seguim amb una situació hospitalària molt complicada que ens obliga, a tots, a estar amatents.

En conseqüència, la situació econòmica ens amoïna molt. El Pressupost que el ple
municipal de dimarts va aprovar l’hem d’emmarcar en tres paràmetres. Primer, la caiguda
dels  ingressos.  En  vam  parlar  en  el  debat  d’ordenances  en  el  que  es  va  haver
d’augmentar  la  pressió  fiscal per compensar la disminució d’ingressos, que ja hem
experimentat el 2020 i que es preveu que seguirem patint probablement de forma més
acusada l’any 2021. Segon, hi ha un increment de la despesa social, a causa d’aquesta
crisi derivada de la Covid, amb necessitats pel que fa a persones que ho estan passant
malament perquè han hagut de tancar el negoci o han perdut el lloc de treball. I tercer,
l’increment de recursos necessaris per ajudar al rescat de sectors econòmics sencers.
Ens hem de preguntar, i crec que la resposta és bastant evident: tenim un estat del
benestar preparat per fer front al rescat de sectors econòmics sencers durant un temps
sostingut?

Aquests  paràmetres  són  un  marc  general  de  qualsevol  administració,  també  de
l’Ajuntament de Granollers. I a més, aquí hi hem de sumar un element conjuntural: la
revisió dels llocs de treball i que farà augmentar la despesa de personal del pressupost.
Tots aquests condicionants, que no són nous, i que fa mesos que els veiem a venir els
que observem com afectarà aquesta situació a les nostres administracions, són els que
han provocat aquest debat. Les aportacions que aquest grup s’ha prestat a fer a l’equip de
govern, tenen l’origen en una trobada que al mes d’abril aquest regidor, com a portaveu
del  grup municipal Junts per Granollers, va mantenir amb el regidor d’Hisenda per
començar a parlar del que havia de ser l’exercici pressupostari del 2021. Per tant, és una
dinàmica que ve de llarg i que aquest grup ha estat treballant de fa molts mesos.

En el ple municipal de novembre vam reprendre el debat on l’havíem deixat en la sessió
anterior.  L’octubre  no  vam  poder  fer  el  debat  conjunt  d’ordenances  fiscals  i  de
pressupostos que ens hagués permès tenir un retrat més acurat i més complet de la
situació i que ens hagués permès també explicar els posicionaments polítics. Vam poder
fer una foto parcial en la qual vam tenir unes ordenances fiscals que augmentaven la
pressió, però per a nosaltres era més important poder explicar a què es destinaria aquest
increment fiscal, on anirien aquests euros que sortirien de les butxaques dels contribuents
de Granollers. Això, per a nosaltres, era l’element essencial per poder parlar d’ordenances
i de pressupost, i que marcaria el posicionament polític d’aquest grup. Al debat d’estat de
la ciutat, Junts per Granollers ja va demanar que es reformulessin els projectes dels
diversos grups polítics i sobretot el de l’equip de govern. Des de Junts per Granollers hem
fet un exercici de reformulació del nostre projecte de ciutat. Hem fet, de fet, una renúncia
temporal -subratllo, temporal- a aplicar alguns dels elements del projecte de ciutat que
difereixen, alguns d’ells substancialment, del projecte de ciutat del govern del PSC. Per
tant, hem reestructurat propostes.

La pandèmia sí que ha passat per Granollers. Ho poden dir les persones que han perdut a
familiars, les persones que s’han vist afectades perquè els seus negocis patien, perquè
els seus llocs de treball trontollaven. I aquest grup municipal pot dir que també ha viscut la
situació, perquè hem fet un esforç polític per estar al nivell que requeria el moment, en la
situació excepcional i transitòria. I per això ens hem adaptat. La pandèmia també ha
passat pels nostres grups polítics i ens hem modulat, esperem que durant un temps, i ja
tornarem a confrontar-nos amb més ímpetu, amb més energia, quan aquesta confrontació
no posi en perill o no ens privi d’arribar a acords que la ciutadania en aquests moments
necessita.

Què ha dit Junts per Granollers, quines aportacions ha fet? Bàsicament, a nosaltres ens
ha preocupat en tot moment que aquells sectors més afectats per la pandèmia puguin
seguir apujant la persiana quan això hagi passat. Hem proposat subvencionar taxes
municipals dels comerços afectats i en aquest sentit hem obtingut un acord pressupostari
en el qual hi haurà un descens de les taxes per a la recollida de residus i per ocupació de
via pública de les terrasses. També ens preocupava que la inversió prevista per a la
dinamització dels sectors més afectats   no sigui només a fons perdut en els sentit de
subvencionar taxes i subvencionar costos, sinó que a més a més serveixi per fer-los
competitius  i  per  modernitzar-los.  En  aquest  sentit,  hem  parlat  d’aprofundir  en  la
digitalització, de crear borses de treballadors per tal d’invertir en el comerç online i a
domicili. Pel comerç i també per a la restauració que s’ha vist obligada a parlar de take
away i de delivery. Hem parlat perquè aquestes injeccions no només serveixin per fer
sobreviure, sinó per ajudar a modernitzar i a adaptar espais com les terrasses dels locals
de restauració. Hem parlat també de turisme, de subvencionar negocis turístics, d’injectar
capital a un sector que també està patint moltíssim. Hem parlat de petita i mitjana
empresa .S’ha reconegut i acceptat un element que aquest grup fa molt anys que
reivindica: que la contractació des de l’Ajuntament es faci subvencionant la contractació a
l’empresa, i no tant de forma directa des de l’administració, per dinamitzar els sectors
econòmics i no fer-los dependents del que faci o deixi de fer l’administració.

Pel nostre grup hi havia un altre tema que preocupant: la futura residència per a gent
gran.  Un  projecte  absolutament  necessari  que aquest grup municipal ha reivindicat
llargament. A vegades ens hem entès i a vegades no ens hem entès amb l’equip de
govern, però en aquest exercici on estem fent un replantejament d’aquest projecte de la
futura residència -perquè ens hi obliga la pandèmia i tot el que ha passat amb les
residències- per a Junts per Granollers era molt important que això no s’estronqués, que
no patís un recés perquè és un projecte imprescindible per la ciutat. En aquest sentit,
finalment, s’ha reflectit una dotació de 400.000€ al pressupost que permetrà seguir-hi
avançant.

O les subvencions al sector de la cultura o la reducció de les aportacions als grups
municipals, tant com se’ls reduirà les subvencions a altres entitats. Com a representants
polítics hem de donar exemple els primers. Per tant, nosaltres hem fet una sèrie de
propostes treballades, parlades amb l’equip de govern amb el qual hem trobat una escolta
activa i una reflexió a l’hora de materialitzar el pressupost que ens ha satisfet. Un
pressupost, en aquest cas municipal, es conforma per moltíssimes partides. El senyor
Terrades i l’equip d’Hisenda de l’Ajuntament ho saben millor que un servidor, però és
evident que aquest pressupost no l’ha elaborat Junts per Granollers. L’ha elaborat el
govern amb el seu equip. És evident que Junts per Granollers no està d’acord amb totes
les partides pressupostaries que té. Segurament nosaltres les haguéssim fet diferent o
n’haguéssim fet una part diferent. Però, un ha de saber en quines circumstàncies es debat
cada una de les propostes, que en aquest cas estan molt emmarcades en l’actual situació

de crisi social, sanitària i econòmica. I al final de tot el procés veiem reflectit en aquest
pressupost la nostra voluntat d’ajudar a la dinamització econòmica de la ciutat, ajudar a
aquells sectors més perjudicats per aquesta crisi, més enllà evidentment dels sanitaris i de
les persones que han passat aquesta terrible malaltia. Però sobretot veiem la possibilitat
que aquells sectors econòmics tan afectats puguin continuar aixecant la persiana i això és
el que ens preocupava a les ordenances fiscals i en els pressupostos. I en aquest sentit
hem vist que aquest pressupost reflectia la nostra empremta a l’hora de reflectir les
nostres propostes. Per tant, aquest grup municipal va decidir votar-los favorablement
perquè creiem que han millorat, tot i que no són els ideals, ni són els que nosaltres
haguéssim fet, però són uns pressupostos millors per tal de poder fer front a la pandèmia.

Per acabar, vull agrair la predisposició que ha tingut l’equip de govern de parlar i acordar les nostres propostes i reiterar, alhora, la voluntat d’aquest grup a concretar-les per tal que figurin en el pressupost conforme es vagin desenvolupant. I vull agrair, tanmateix, la feina dels meus companys del grup municipal que han contribuït igualment a dotar Granollers d’un millor pressupost per fer front a una crisi excepcional i que mereix de la col·laboració política que hem de ser capaços d’oferir.

Àlex Sastre i Prieto. Regidor portaveu de Junts per Granollers.

(Article publicat al diari El 9 Nou, el 27 de novembre de 2020)

COMPARTEIX!