fbpx

Rebutgem la utilització dels romanents de tresoreria municipals que planteja el Govern de l’Estat

Junts per Granollers ha entrat aquest dimarts una moció pel Ple municipal ordinari de juliol

El Ministeri d’Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) una proposta perquè els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l’Estat, que ho retornarà en forma d’ingressos no financers perquè els ajuntaments afectats puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana, cures i cultura. El Govern espanyol  ha plantejat als ajuntaments que puguin gastar una part del superàvit que han acumulat els últims anys i que roman immòbil en els bancs perquè la legislació sobre estabilitat que es va aprovar durant l’anterior crisi els impedeix gastar-lo, però segons la proposta del Govern central només permetria als consistoris disposar de 5.000 milions d’euros –del total de 14.000 que tenen estalviats– entre enguany i el que ve. La resta se’ls reintegraria en un termini de deu anys que començaria a comptar al 2022.

Junts per Granollers ha fet seva l’esmena de Junts per Catalunya, presentada a la Comissió de Reconstrucció del Congreso de los Diputados, que proposa que cal permetre de manera immediata que les Corporacions Locals puguin fer ús de la totalitat dels superàvits i els romanents de tresoreria generats durant els exercicis 2019 i 2020.

TEXT ÍNTEGRE DE LA MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DEL GOVERN ESPANYOL DE SOSTREURE ELS ESTALVIS DELS AJUNTAMENTS EN FORMA DE PRÉSTECS

El nou escenari de recessió econòmica derivat de l’emergència sanitària fa imprescindible que totes les administracions injectin el màxim de recursos públics amb l’objectiu d’accelerar la recuperació i evitar que es converteixi en una crisi estructural.

En aquest sentit, la resposta a aquesta crisi no pot ser la mateixa que es va donar a la crisi del 2008, i per això seria necessari modificar el marc d’austeritat introduït amb l’article 135 de la CE i amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Els darrers cinc anys el conjunt de les entitats locals han aconseguit reduir considerablement el nivell d’endeutament i acumular estalvis en forma de romanents que actualment sumen al voltant de 14.000 milions d’euros. Des de l’inici de l’emergència sanitària han estat constants les reivindicacions dels alcaldes i alcaldesses per fer ús d’aquests romanent i poder donar resposta a les necessitats socials i de reactivació econòmica. Una reivindicació que ja venia d’anys enrere i a la qual s’havien sumat també els partits que avui són al govern.

El Ministeri d’Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) una proposta d’acord en el marc de les negociacions que mantenen des de fa setmanes que passa perquè els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l’Estat, que li ho retornarà en forma d’ingressos no financers perquè els puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana (habitatge, sostenibilitat de les ciutats, etc.), cures i cultura.

El Govern de l’Estat ha plantejat als ajuntaments que puguin gastar una part del superàvit que han acumulat els últims anys i que roman immòbil en els bancs perquè la legislació sobre estabilitat que es va aprovar durant l’anterior crisi els impedeix gastar-lo. La jugada només permetria als consistoris disposar de 5.000 milions d’euros –del total de 14.000 que tenen estalviats– entre enguany i el que ve. La resta se’ls reintegraria en un termini de deu anys que començaria a comptar al 2022. En concret, els consistoris rebrien enguany el 40% d’aquests diners amb un import màxim de 2.000 milions d’euros.

Les corporacions locals han pres mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen amb relació a l’activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat i les policies locals. Aquest paquet de mesures ha incrementat enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis, i per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa.

A la Comissió de Reconstrucció del Congreso de los Diputados, per iniciativa de Junts per Catalunya, s’ha transaccionat una esmena que recull que cal permetre de manera immediata que les Corporacions Locals puguin fer ús de la totalitat dels superàvits i els romanents de tresoreria generats durant els exercicis 2019 i 2020, i possibilitar la seva aplicació en inversions i despeses no financeres per a fer front a les necessitats posades de manifest per aquesta crisi.

ACORDS

Primer.- Rebutjar la proposta efectuada pel govern de l’Estat i que ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en el marc de les negociacions que mantenen i que pretèn centralitzar la gestió dels estalvis generats per les entitats locals, entenent que suposaria un atac directe i sense precedents a l’autonòmia local dels municipis.

Segon.- Fer un front comú amb el govern de la Generalitat, les quatre Diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya per tal de mostrar el rebuig del món local a la proposta efectuada pel govern de l’Estat consistent en sostreure els estalvis generats per les adminsitracions locals.

Tercer.- Instar als grups parlamentaris que prenguin les iniciatives legislatives necessàries per tal d’esmenar aquest plantejament en la tramitació del projecte de llei.

Quart.- Instar al govern de l’Estat a modificar d’urgència la Llei Reguladora d’Hisendes Locals per tal que les entitats locals puguin fer ús de la seva capacitat d’endeutament per finançar despeses corrents que permetin donar resposta a les necessitats socials i de reactivació econòmica local derivades de l’actual emergència sanitària.

Cinquè.- Informar d’aquest acord a la Federació Catalana de Municipis, a l’ACM, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i al Congreso de los Diputados.
COMPARTEIX!