fbpx

Àlex Sastre: ‘Si haguessin pres consciència des del principi del problema a la piscina municipal, compartint-ho, igual s’hauria evitat aquesta urgència’

Amb l’abstenció crítica de Junts per Granollers, el ple municipal de juliol aprova per la via d’urgència un conveni amb el Club Natació Granollers  per intervenir parcial i temporalment la gestió dels serveis esportius de la piscina municipal i garantir-ne el funcionament amb normalitat

L’octubre de l’any 2002, l’Ajuntament de Granollers va adjudicar al Club Natació Granollers el contracte de gestió, la concessió, dels serveis esportius de la Piscina Municipal mitjançant l’arrendament de les instal.lacions. Fa uns mesos, la corporació municipal i el club van frmar un nou acord per modernitzar i millorar les instal.lacions. Ara bé, com tots els clubs i entitats en general, la pandèmia ha passat factura provocant la interrupció de l’activitat en alguns moments i la lenta recuperació de socis un cop passada la crisi sociosanitària. A més, aquests darrers mesos l’increment dels subministraments energètics ha provocat uns costos que moltes empreses paguen amb dificultats.

Amb tot aquest context, el 29 d’abril l’empresa que gestiona el subministrament de gas a la piscina municipal entrava una instància a l’Ajuntament comunicant un endarreriment important en la liquidació del servei per part del club, amb altres comunicacions posteriors fins que amb data 20 de juliol va informar de la imminent interrupció d’un servei essencial pel funcionament de les instal.lacions.

Aprofitant aquest ple municipal de juliol, l’equip de govern va presentar amb caràcter d’urgència la inclusió en la sessió d’un conveni que permeti la intervenció parcial i temporal de la concessió, controlar les finances i garantir la continuïtat del servei de la piscina municipal. El regidor Àlvar Ferrer va fer la presentació d’aquest punt, que es va incloure previament -com és reglamentari- en l’ordre del dia i per unanimitat,

Àlex Sastre durant una de les seves intervencions d’aquesta sessió

‘HA FALTAT DILIGÈNCIA I HA FALTAT TRANSPARÈNCIA’ (SASTRE)

En nom de Junts per Granollers ha estat el nostre portaveu Àlex Sastre qui hi va ha intervengut amb una argumentació tan lógica com contundent. ‘La veritat és que em costa començar aquest punt perquè m’ha desconcertat la intervenció del regidor Ferrer a l’hora d’explicar la trascendència i el rerefons d’aquest conveni’.  Per subratllar que del que s’estava parlant era d’un punt d’urgència, però també d’ emergència. ‘D’urgència, en tant que és un punt que no estava inclós inicialment en l’ordre del dia, sobrevingut, i és un punt d’emergència perquè és una qüestió que té certa profunditat, ja que afecta un servei municipal que permet l’accés i el gaudi d’un equipament important en aquesta ciutat’. Ha recordat -com s’ha assenyalat- que es tracta d’un equipament municipal concessionat on hi haurà una forta inversió per part de l’ajuntament per millorar-lo. Sastre ha precisat que en la junta de portaveus, davant les explicacions donades, ha sorgit un punt de dubte sobre el grau d’urgència del tema en el sentit que és evident que no es pot actuar més tard, que no es no pot esperar al mes de setembre per ajudar al club,  però ha llançat la pregunta: ‘Per què no s’ha actuat abans?’. I una segona qüestió: ‘Per què hem arribat a aquest ple amb aquest punt en situació d’urgència?  Al nostre entendre, ha dit, si ens remetem a la cronología dels fets, s’hauria d’haver fet una tramitació normal, tenint en compte que el 29 d’abril, via instància, Applus comunica que hi ha una cosa que no acaba de rutllar, i estem a 26 de juliol parlant d’un conveni per fer una aportació externa per garantir el servei’.  En to crític ha continuat afirmant  que ‘això no és un fet sobrevingut, el que si ho és la presa de consciència sobre el què significa aquest problema per a la ciutat. Al nostre entendre, ha faltat diligència i ha faltat transparència. I ha argumentat que la falta de diligència hi és perquè aquest club és més que un club, ‘no perquè jo en sigui un fan o perquè en sigui un animador especial, tot i que és un club de la ciutat i me l’estimo’, sinó perquè és un club que està gestionant un equipament municipal cabdal per a la ciutat com són les piscines. I que ha faltat transparència perquè aquests fets que comencen a l’abril, tot i que es van comentar en comissions informatives, ‘crec que no es van dur amb prou profunditat i això explica el fet que arribem a aquest ple amb aquest punt d’urgència, que es podría haver tramitat amb normalitat si l’equip de govern n’hagués prés consciencia des d’un bon inici’.

Per clarificar, ha tancat la intervenció, ‘amb que el que estem fent avui, fem una aportació externa i resolem poder tenir una diagnosi acurada, però el problema de rerefons continuarà existint i li demano al regidor un seguiment més intensiu del tema i més diàleg i acompanyament al club.’ El conveni, de dos anys, s’ha aprovat únicament amb els vots favorables de l’equip de govern municipal.

L’ordre del dia d’aquesta darrera sessió abans de vacances era densa, amb 22 punts, que s’ha anat enllestint amb certa agilitat fins arribar al punt que acabem d’esmentar. S’ha aprovat per unanimitat el Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers (2022-2030), el tercer que s’aprova i que incidirà, segons ha dit en la presentació el regidor del PSC Àlvar Ferrer, en els drets humans, una ciutadania crítica i la renovació i l’ampliació d’espais de justicia social. Per argumentar el per què del nostre suport, Àlex Sastre ha fet la seva primera intervenció de la nit indicant que ‘el consell de cooperació és un dels més actius de la ciutat i un dels referents’, que entroca amb la tradició de la reivindicació de la pau, possiblement originada pel bomberdeig que vam patir el 1938. Del pla sotmès a aprovació ha destacat queplanteja un element de reflexió perquè s’han qüestionat les propostes d’agermanaments amb altres ciutats i poblacions del món, per entendre que no era una línia estratégica a seguir. ‘Aquest pla parla del municipalisme com una de les bases de cooperació. Pot ser ara será un bon moment per posar sobre la taula si s’ha de replantejar o no aquesta política de no establir directament agermanaments de la ciutat amb altres municipis.’ Finalment, Sastre també ha volgut significar que el nou pla ‘parla de l’arrel del fórum de les adolescències com un dels elements a tenir en compte a l’hora de marcar els camins d’aquesta cooperació i així mateix dels plans locals de joventut, perquè siguin el nucli en l’educació en la justicia global.’

La regidora Laura Sabatés ha participat en la preparació de l’ordenança sobre paisatge i publicitat

El punt catorzè, també aprovat per unanimitat, ha tirat endavant l’ordenança municipal de Paisatge i Publicitat, que regula els usos del paisatge, segons ha dit la regidora Gemma Giménez, amb un diferenciació dels entorns urbà, industrial i periurbà, com seria el cas del Pla de Palou, ‘convertint el paisatge en un bé públic i col.lectiu’. La nostra companya Laura Sabatés ha intervingut manifestant que m’agradaria començar agraint el fet de que s’hagi comptat amb nosaltres per aportar la nostra visió sobre l’ordenança. En aquest sentit, s’han fet diverses reunions per tal de que poguèssim fer consideracions i aportacions i alhora per resoldre dubtes.’ Junts per Granollers ha assistit a aquestes reunions amb ‘voluntat de col·laboració i de suma per tal, d’humilment, enriquir el text. Les propostes han anat encaminades a fer un text que sigui durador i encaminar la ciutat cap a l’excel.lència.’ D’altra banda, ‘considerem que aquesta ordenança ha de servir per transformar el gris de la ciutat en una ciutat verda, més elegant i més agradable.’ Sabatés ha agraït la tasca dels tècnics ja que aquesta ordenança és un tema molt específic i ells han estat molt didàctics alhora d’explicar-se i de resoldre dubtes, i han recollit totes les aportacions que s’han anat fent.

El regidor Juan Manuel Segovia ens ho va advertir fa uns quants mesos i no ens ha enganyat: que del nou contracte sobre el servei d’abastament d’aigua potable se’n parlaria durant 9 o 10 sessions. Doncs avui hem tingut, ves a saber, si la penúltima oportunitat per fer-ho. El punt 19 i el punt 20, tots dos vinculats al tema de l’aigua, s’han presentat conjuntament i s’han votat de forma separada. El primer feia referència a l’inici de la licitació de la concessió i el segon a l’aprovació de l’ordenança que afecta el subministrament d’aquest servei municipal. Com ja se sap, la concessió del contracte será per 20 anys, perquè l’empresa adjudicàtària pugui recuperar les fortes inversions que s’hauran de fer i que no s’han fet durant els últims 50 anys. L’import superarà els 112 milions d’euros, més IVA, i ja sabem que el rebut trimestral del tram fixe del consum de l’aigua tindrà un increment de 79 cèntims pel contribuent. L’aprovació de l’ordenança, amb les tarifes fixades, permetrà a les empreses que licitin poder fer una estimació acurada dels ingressos anuals abans de presentar les ofertes respectives, ha dit Segovia.

Àlex Sastre ha près la paraula i ha remarcat que aquest és un pas més d’un tema davant del qual Junts per Granollers  ja s’ha posicionat amb nitidesa ‘però vull aprofitar per agraïr la predisposició del regidor Segovia durant tot el procés i també la feina feta per la nostra companya Amanda Ramos en el seguiment del tema.’ El primer dels dos punts l’hem votat favorablament i en  el segon ens hem abstingut.

I ja que parlem d’aigua, el punt 20 ha aprovat per unanimitat el Pla d’emergència en situacions de sequera, ja que és una obligació exigida pel Pla Hidrològic estatal per a municipis de més de 20.000 habitants. A partir de les dades de consums del 2017, 2018 i 2019, el pla preveu dos tipus d’accions: les de comunicació i de tipus preventiu i, en cas d’emergència, pautes de comportament  i afectacions.

Darrera sessió municipal de la temporada, retransmessa en streaming un cop més pel Canal Youtube

En matèria de transport urbà, el ple ha liquidat el conveni entre la Generalitat, l’Autoritat del Transport Metropoilità i els ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, corresponent a l’exercici 2020. Aquest exercici, primer de la pandèmia va passar del 1.200.000 viatgers del 2019 als 684.000 del 2020, generant-se un déficit de gairebé un 1.300.000 euros, dels quals més de 800.000 corresponen a Granollers. Seguidament s’ha aprovat en el punt següent el nou conveni per aquest 2022, amb set mesos de retard, però amb les perspectives d’arribar ja al 90% dels viatgers que van utilizar aquest sistema de transport l’any abans del coronavirus.

En síntesi, això és el més destacat d’aquest ple abans de marxar de vacances. Recordeu que el proper setembre hi haurà doble sessió, amb el Ple de l’Estat de la Ciutat (dia 20) i l’ordinari (dia 27).

Bon estiu i bones vacances a tothom … !!!

COMPARTEIX!